Ukończyłam studia magisterskie na kierunku tyflopedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem również absolwentką Akademii Menedżerów III sektora w Collegium Civitas w Warszawie. Obecnie, w trakcie studiów doktoranckich w Warszawie.

Drogę zawodową rozpoczęłam w 2006 r.  jako pracownik środowiskowy w NCBI – Working for People with Sight Loss, w irlandzkim Limericku, gdzie jako tzw. Community Resource Worker zajmowałam się m.in. organizacją LowVisionClinic, szkoleniami z zakresu czynności życia codziennego czy samodzielnego poruszania się. Posiadam bogate doświadczenie pracy z dziećmi słabo widzącymi i niewidomymi jako tyflopedagog, terapeuta widzenia, m.i n dla Stowarzyszenia Tęcza – Poradnia Kompleksowej Diagnozy Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji w Warszawie.

W latach 2007-2008 współpracowałam z Uniwersytetem Warszawskim jako nauczyciel orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób niewidomych i słabo widzących oraz między 2007-2009 r. z Polskim Związkiem Niewidomych, pełniąc tę samą funkcję. W 2010 r. dostałam szansę na doskonalenie umiejętności zawodowych w pracy z dziećmi i młodzieżą głuchoniewidomą, niewidomą i słabo widzącą ze złożoną niepełnosprawnością. Szlifowałam je poprzez uczestnictwo w międzynarodowym Educational Leadership Program w Perkins School For The Blind w Bostonie w USA. Posiadam także doświadczenie pracy w projektach finansowanych w ramach dotacji z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Wsparcie głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” współpracowałam z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, gdzie objęłam stanowisko specjalisty ds. rehabilitacji osób głuchoniewidomych. Następnie, jako specjalista ds. wsparcia indywidualnego i grupowego w projektach „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” i przy organizacji szkoleń dla specjalistów pracjących z dziećmi z dysfunkcją wzroku. Szkolenia te realizowano we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Perkins International. W latach 2013-2014 w ramach programu Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełniłam funkcję eksperta w projektach skierowanych do środowiska dzieci niewidomych i słabo widzących w Ghanie. Miałam okazję pracować z nauczycielami z jednej z ghańskich szkół dl dzieci niewidomych, szkolić kadrę pedagogiczną i prowadzić konsultacje i zajęcia ze specjalistami. W latach 2016-2017 dzięki współpracy z Polskim Forum Migracyjnym, mogłam prowadzić spotkania i warsztat na temat wczesnego wspomagania rozwoju dla mam i ich dzieci z ośrodka dla cudzoziemców w Warszawie. W tym roku współpracowałam także  Fundacją Partners Polska, gdzie przygotowałam i prowadziłam szkolenia w ramach projektu „Szkoła dla wszystkich”, realizowanego w Kenii. Obecnie jako tyflopedagog współpracuję z Towarzystwem Pomocy nad Ociemniałymi – Ośrodkiem dla Niewidomych Dzieci w Sobieszewie, gdzie powadzę zajęcia tyflopedagogiczne, warsztaty oraz szkolenia.

Zapraszam do współpracy!

11 + 2 =